Navigace

Obsah

Liberta 95 - přehlídka kočárků

4. 9. 2021 - radniční dvůr
Foto: Karel Lojka

Komentovaná přehlídka kočárků k výročí 95 od vzniku proslulé mělnické továrny Liberta představila průřez výroby na dochovaných dětských, loutkových a sportovních kočárcích ze sbírky muzea a zajímavosti o prezentovaných exponátech. Součástí bylo dobové oblečení modelek a hudební doprovod inspirovaný obdobím vzniku jednotlivých kočárků v podání členů Velkého dechového orchestru Mělník.

LIBERTA - HISTORIE

Firma Liberta je s Mělníkem neodmyslitelně spjata. Jako košíkářský závod byla založena Antonínem Svobodou (odtud také její jméno Liberta), od svého počátku se specializovala na výrobu proutěných koreb, od roku 1926 závod začal s vlastní kompletní výrobou, právě pod značkou Liberta. V roce 1948 byla spolu s dalšími výrobci kočárků začleněna do národního podniku Radovan, od ledna 1949 byl podnik sloučen s národním podnikem Kovona.  V červenci 1949 došlo k osamostatnění výroby kočárků a vzniku dvou národních podniků s pobočnými závody, a to Liberty Mělník a Továrny dětských vozidel Duchcov. V následujících letech byly pobočné závody postupně delimitovány a výroba soustředěna do dvou základních závodů v Mělníku a Duchcově.

K 1. lednu 1955 byly oba podniky sloučeny v jeden s názvem Továrny dětských vozidel Mělník. Jako monopolní výrobce dětských kočárků se TDV udrželo až do 90. let minulého století. Liberta je díky tomu známá v celostátním měřítku, v kočárcích Liberty odrostlo několik generací. Pro mnohé obyvatele regionu se stala celoživotním zaměstnáním, dodnes na ni starší občané vzpomínají. Liberta je spolu s Ludmilou pojmem, který se lidem automaticky vybavuje při návštěvě našeho města (muzea).