Menu
Mělník

Vinařská expozice

Sv. Václav na viniciDokumentace vinařství v Čechách patří k odborným specializacím muzea. Vinařství bylo s Mělníkem a jeho okolím spjato minimálně od 10. století, k Mělníku a Mělnicku se vztahují legendy o počátcích pěstování révy vinné v Čechách. Malá expozice vinařství je rozdělena do dvou částí a zachycuje jen zlomek z bohaté historie tohoto oboru. V prvním patře jsou vystaveny nejcennější památky vinařského cechu, který byl ustaven roku 1652 po vzoru pražských vinařů. Je to především korouhev z roku 1762 a ferule (vinařské právo) z roku 1676. Obraz patrona českých vinařů sv. Václava na vinici je lidová práce z přelomu 18. a 19. století od neznámého autora. Malé vinařské lisy a mlýnek na zpracování hroznů, bednářská ferule z roku 1773 a bednářské náčiní, měděné, cínové a kameninové džbánky a konvice dokládají vlastní výrobu vína a jeho konzumaci. Jejich řemeslné provedení ukazuje zručnost i estetické cítění řemeslníků, kteří je vyráběli.

Jedním z dominantních exponátů je pískovcová socha sv. Václava ze Dřís, jejíž pozadí tvoří kaplička u vinice nad touto obcí. Socha původně stála na okraji polní cesty za obcí, která vede k výše jmenované kapličce a k vinici, nazývané Svatováclavská. Socha byla před několika desítkami let shozena z podstavce a poničena. Dostala se do muzea, kde byla restaurována a vystavena. Pro obecní úřad ve Dřísech byly pořízeny dvě kopie. Jedna je umístěna v obřadní síni a druhá na již zmiňovanén okraji cesty vedoucí ke kapličce a Svatováclavské vinici.

Vinohradnictví symbolizují motyky, kterými se okopávaly keře vinné révy, a zádová putna na chlévskou mrvu. Pozadí dotváří fotografie Svatováclavské vinice. Již z pouhého pohledu na toto nářadí je patrné, že vinohradnictví nebyla lehká práce a vyžadovalo mnoho úsilí a dřiny.

Sklepní vinařstvíDruhá část vinařské expozice je umístěna do prostředí historických sklepů, které se nacházejí pod objektem muzea a svým vznikem spadají do 2. poloviny 14. století. Je věnována sklepnímu vinařství, neboť v těchto sklepích se víno skutečně vyrábělo a skladovalo. K domu patřily také tři vinice, jejichž hrozny se právě zde zpracovávaly. Soudky, nádoby na mošt a víno, ruční zátkovačka, obaly na lahve, velký lis rýnského typu, svícen a lucerna tvoří základní inventář sklepů. K výrobě vína patří i archiv vín, který se začíná postupně budovat. Velké vyřezávané čelo sudu pochází z Velkých Žernosek s velmi starou tradicí pěstování révy vinné a výroby vína. Podobně je tomu v Litoměřicích, Mostě, Roudnici nad Labem a samozřejmě v Mělníku i v dalších místech. 

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace
nám. Míru 54, 276 01 Mělník

Tel.: 315 630 936
E-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz

Otevřeno celoročně:
út - ne 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Více...

 

Sociální sítě

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Podporují nás


nahoru