Menu
Mělník

Přírodovědná expozice

Příroda mělnického regionu je bohatá a pestrá i přes značně rozvinuté zemědělství. Stopy osídlení zde byly nalezeny již z doby dávno minulé, což svědčí o výhodné poloze a úživnosti tohoto kraje.

MotýliPřírodu Mělnicka lze rozdělit na tři hlavní části. Osu území tvoří tok Labe, který se pod Mělníkem slévá s Vltavou. Okolí řek tvořily v minulosti rozsáhlé mokřady, které však byly postupem času vysušeny. Dnes zůstalo zachováno několik zbytků lužních lesů, chráněných jako přírodní rezervace, a zbytky starých ramen s přilehlými inundačními loukami (např. Kelštice). Severní část území tvoří kvádrové pískovce na území nazývaném pro svou rozbrázděnost Polomené hory, všeobecně však známé jako Kokořínsko. Jedná se o turisticky atraktivní území, kde lze nalézt i spoustu zvláště chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, zejména mokřadních. Území mezi Labem a Vltavou je v současnosti ryze zemědělskou krajinou s několika suchými stráněmi, na nichž kromě vzácných teplomilných rostlin najdeme i zajímavou škálu bezobratlých živočichů (blanokřídlí, měkkýši).

Chráněná území poskytují útočiště nejzajímavějším a nejohroženějším druhům rostlin a zvířat mělnického okresu. Jediným velkoplošným územím je zde Chráněná krajinná oblast Kokořínsko se správou v Mělníku. Na Mělnicku leží jen částečně, druhá polovina se rozkládá již v českolipském regionu. V rámci CHKO existuje ještě několik přírodních rezervací, chránících nejcennější části tohoto území. Ostatní chráněná území jsou rozlohou výrazně menší a jsou roztroušena po celém území okresu. Tvoří je černavy se vzácnou květenou, vynikají zde především vstavače, zbytky lužních lesů s atraktivním jarním aspektem rostlin, kde je možné najít obrovské plochy sněženek, dymnivek či sasanek, xerotermní stráně s výskytem hlaváčku jarního, koniklece lučního a kavylů. Další jsou zaměřena např. na ochranu flóry písků a slanišť. Na většině chráněných území se provádí management pro zachování současného stavu biotopů, aby přírodní bohatství našeho kraje zůstalo zachováno i pro budoucí pokolení.

Z vystavených exponátů můžete obdivovat např. mamutí stoličku, motýly a hmyz žijící v chráněných oblastech nebo se v expozici zvířat zaposlouchat do hlasů ptáků...
 

Regionální muzeum Mělník,
příspěvková organizace
nám. Míru 54, 276 01 Mělník

Tel.: 315 630 936
E-mail: pokladna@muzeum-melnik.cz

Otevřeno celoročně:
út - ne 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

Více...

Sociální sítě

Podporují nás

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

nahoru