Navigace

Obsah

Václav Levý - doba, život, dílo

16. 10. 2020 - 17. 1. 2021

Letos v září uplynulo 200 let od narození Václava Levého (1820–1870), našeho nejnadanějšího sochaře 1. poloviny 19. století, jehož profesní počátky jsou spojeny s Mělnickem, konkrétně s Liběchovem. S okolím Liběchova jsou spojeny také jeho dnes nejznámější díla vytvořená přímo v přírodním prostředí pískovcových skal (Klácelka, Blaník, tzv. Čertovy hlavy).

Výstava v malém sále Regionálního muzea usiluje představit dílo tohoto tvůrce v jeho ucelenosti: prostřednictvím textových panelů nabízí zevrubné seznámení s Levého životem a dílem a prostřednictvím artefaktů ze sbírky Regionálního muzea navozuje atmosféru Levého doby (daguerotypie, pamětní medaile, řezbářsky zdobené násady dýmek, veduty). Díky zápůjčkám můžete na výstavě obdivovat i známé Levého sousoší Adam a Eva, bustu podle jeho dobově nejproslulejší realizace – Madony in trono nebo kresebnou skicu V. Levého a architekta Barvitia k pomníku J. Jungmanna v Praze.