Navigace

Obsah

Kyberprostor@včeraadnes.cz

22. 9. - 29. 10. 2017

Další z cyklu sociálně preventivních výstav tentokrát zacílená na problematiku rizik virtuálního světa a kyberšikany. Výstava vznikla ve spolupráci s Programem prevence kriminality Města Mělníka, Policí ČR, Městskou policií Mělník a Kriminalistickým ústavem Praha. K projektu budou probíhaly speciální komentované prohlídky pro školy, které přiblížily dětem základy prevence rizik ohrožujících duševní a fyzické zdraví v souvislosti s kyberšikanou a nebezpečím virtuálního světa: např. odpovědný přístup k nevhodnému obsahu, ochranu dat před zneužitím, prevence rizika závislosti, objektivní a kritický přístup k mediálním sdělením…atd. V rolích lektorů žáky prováděli profesionální preventisté z regionu a muzejní pedagožka Jitka Králová.