Obsah

Akce a výstavy

Fotografie z vybraných akcí muzea...další foto naleznete na našem facebooku.

Volnočásek

Volnočásek

Výstava prací volnočasového centra ve Velkém Borku. 3.2. - 1.3.  - prostory kavárny