Navigace

Obsah

Z historie bezpečtnostních sborů

Z historie bezpečtnostních sborů

Z historie bezpečtnostních sborů aneb "V muzeu je ... policie!"
17.4. - 6.5. 2012

Město Mělník - prevence kriminality ve spolupráci s Regionálním muzeem Mělník připravilo výstavu  Z historie bezpečnostních sborů přibližující práci četnictva, policie a jiných bezpečnostních složek na území naší republiky v období od roku 1918 po současnost. Krátký exkurz je též věnován přímo území Mělnicka.

Výstava vychází z činnosti a historického vývoje bezpečnostních složek. Prezentovány budou objektivní dobové dokumenty a fakta, z nichž si budou moci některé návštěvníci i vyzkoušet. Například si bude možné zhotovit otisky prstů, vyzkoušet si prostorovou orientaci či nahlédnout do reálného místa činu a četnické stanice z období 1. republiky. Expozice budou obsahovat ukázky uniforem z jednotlivých období, stejnokrojové součástky, pomůcky, zbraně a fotografie. Naším cílem je přiblížit laické veřejnosti práci Policie ČR a městské policie, prezentovat jejich činnost v kontextu historického vývoje, jak z pohledu represivní, tak preventivní práce.