Navigace

Obsah

Kašpárkův rok 2011

Kašpárkův rok 2011

Kašpárkův rok 2011 10. 1. - 19.2. 2012

Regionální muzeum Mělník a Rodinné centrum Kašpárek Mělník zvou na výstavu, která představí o.s. fungující ke spokojenosti svých návštěvníků  již 12 let. Za tuto dobu se toto občanské sdružení vyvíjelo a z malé neziskové organizace se stala velká. Hlavním cílem činnosti je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti a podpora zdravého života ve zdravém prostředí.
V roce 2011 se Rodinnému centru Kašpárek podařilo realizovat několik velmi úspěšných projektů, které jsou zaměřeny nejen na zabezpečení prostředků na jeho provoz, ale i na samotnou veřejnost a plní veřejně prospěšné cíle. Výstava bude malým ohlédnutím za tímto úspěšným rokem a přiblíží realizované projekty i ostatní činnost centra.