Navigace

Obsah

Kněžna sv. Ludmila - Střední Čechy, kolébka národních patronů

Kněžna sv. LudmilaPutovní výstava k výročí 1100 let od mučednické smrti kněžny sv. Ludmily...Malý sál.

Datum konání: 23. 4. 2021 - 23. 5. 2021 začátek od 09:00

Místo konání: Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Regionální muzeum Mělník

Doba trvání: 30.6 dní

Plné vstupné: 20 Kč

Snížené vstupné: 10 Kč

Nechme se pozvat do dávné minulosti, ke kořenům našeho národa. Pomyslné okénko do doby počátků českého státu se otevře shodou okolností právě na svátek jednoho z našich prvních nebeských patronů, v den sv. Vojtěcha, 23. dubna. V malém sále Regionálního muzea bude od tohoto data instalována putovní výstava „Kněžna sv. Ludmila. Střední Čechy, kolébka národních patronů“, kterou v roce 2019 z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let připravil PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, p. o., ve spolupráci s fotografem Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách.

Výstava – i po stránce vizuální velmi zdařilá – návštěvníka zkraje uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku.  Dále seznamuje vždy nejprve s životem a pak s rozvojem a podobami úcty k jednomu ze čtveřice prvních českých světců:  Ludmila, Václav, Vojtěch a Prokop (všichni vzešli ze středočeského regionu). Krátké průvodní texty nabízejí v závěru výstavy i základní seznámení se středočeskými lokalitami, které se k životu sv. Ludmily a dalších svatých osobností pojí (Budeč, Chotouň, Levý Hradec, Mělník, Sázava, Tetín aj.).

V mělnickém muzeu bude výstava doplněna o trojrozměrné artefakty a poznatky vztahující se přímo k Mělnicku. Dejme se tedy povzbudit, posílit svou naději v budoucnost vědomím, že základy České země jsou dobré a pevné!


Vytvořeno: 30. 3. 2021
Poslední aktualizace: 3. 5. 2021 11:26