Navigace

Obsah

Kapucíni na Mělníku

Kapucíni na MělníkuVýstava ve výběru představí 200leté působení řádu (1750–1950) v Mělníku. KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY JSOU V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ZRUŠENY!

Datum konání: 21. 2. 2020 - 22. 3. 2020 začátek od 09:00

Místo konání: Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54

Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy

Organizátor: Regionální muzeum Mělník

Doba trvání: 30.6 dní

Plné vstupné: 20 Kč

Snížené vstupné: 10 Kč

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY JSOU V SOULADU S NAŘÍZENÍM VLÁDY ZRUŠENY!

Výstava shrnující dějiny kapucínské komunity v našem městě mezi lety 1750 – 1950. 

V rámci vernisáže byla veřejnosti představena brožurka věnovaná významné
osobnosti Českomoravské provincie kapucínů P. Serafínovi z Głuchołaz (1693–1763). Je v prodeji v pokladně muzea. Cena 50,- Kč.

Exponáty na výstavu zapůjčili: Provincie kapucínů v ČR, Římskokatolická farnost – Proboštství Mělník a Město Mělník.

Katolický řeholní řád Menších bratří kapucínů vznikl před necelými 500 lety v Itálii jako nejmladší výhonek dynamického tříbení mezi následovníky sv. Františka z Assisi († 1226). Do Čech byli první kapucíni uvedeni za vlády Rudolfa II. Do našeho města přišli v září 1750 díky rozhodnutí měšťanky Terezie Čebišové, která řádu věnovala svůj dům na dnešním náměstí Míru (dnes čp. 54). Možnost blíže poznat františkánskou spiritualitu tehdejší Mělničany nadchla, a tak se malá kapucínská stanice (hospic) těšila jejich velké podpoře. Díky ní i solidaritě ostatních kapucínů se mělnický hospic podařilo brzy doplnit o objekt konventu a kostela.
Komunita přestála velký požár města v červnu 1765 i reálnou hrozbu zrušení hospice za vlády Josefa II. Kapucíni sloužili Mělnickým několikerým způsobem: snažili se žít kajícím životem, postili se, modlili, ve shodě s řádovými pravidly žili v chudobě a všechny tyto námahy mohli podstupovat jako oběť za své sousedy. Vypomáhali v běžné pastoraci: řádoví kněží sloužili mše sv. nejen v řádovém kostele, ale i v proboštském chrámu, na Podolí u boromejek; pravidelně sloužívali ve farnosti Záboří.
Ve vzpomínkách nejstarších dosud žijících Mělničanů jsou kapucíni spojeni s výukou náboženství ve městě. Ve starších dobách byla v jejich kompetenci navíc péče o nemocné a chudé. Řád působil na Mělníku 200 let až do bezprávné likvidace mužských řeholí v Československu během roku 1950.

Výstava návštěvníky stručně seznámí s fenoménem zasvěceného života, s dějinami kapucínského řádu a s dějinami kapucínského hospice na Mělníku. Vedle artefaktů ze sbírky Regionálního muzea Mělník, p. o. na ní budou prezentovány předměty zapůjčené Provincií kapucínů v ČR, Římskokatolickou farností – Proboštstvím Mělník a Městem Mělník. Těžištěm výstavy bude několik barokních skulptur, které dříve zdobily interiér hospice. Svébytnou součástí muzejní prezentace tématu bude i samotný výstavní sál, který dříve plnil funkci společné jídelny (refektáře) mělnických kapucínů. 

Na základě individuální domluvy bude možné uskutečnit také komentované prohlídky pro školní skupiny, neboť 200letá historie kapucínů na Mělníku představuje sama o sobě zajímavý segment našich národních dějin, na kterém lze dobře ilustrovat i některé jejich obecnější tendence.

FOTOGALERIE→


Vytvořeno: 13. 1. 2020
Poslední aktualizace: 13. 3. 2020 10:42