Navigace

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Vystavené houby

Obsah

Pro školy

Nabídkový katalog pro školy 2016/17 ke stažení zde!

Edukativní programy

Příroda na dotek

Podpůrný program pro hodiny přírodovědy a přírodopisu pro 1. a 2. stupeň ZŠ. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a a jeho svět, obor Místo, kde žijeme a Rozmanitosti přírody (1. stupeň) a vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávací obor Přírodopis (oddíl Praktické poznávání přírody). Cílem programu je přiblížení živé přírody dětem. Program je zaměřený na ptactvo jako obecně známou živočišnou třídu. Demonstrace odborného odchytu ptactva a kroužkování doplňují informace o významu vědecké a ochranářské práce. Další info poskytne zoolog muzea.

 

Další edukativní programy a doprovodné programy k výstavám a akcím muzea se připravují. V případě dotazů či návrhů na spolupráci v oblati muzejní pedagogiky kontaktujte muzejní pedagožku:
Jitka Králová - kralova@muzeum-melnik.cz, tel. 315 630 925

 

Poznej své město, svůj region

Program pro základní i střední školy vhodný jako doplněk výuky společenskovědních předmětů, zejména dějepisu. V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání podporuje vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, vzdělávací obor Lidé a čas (i. stupeň) a vzdělávací oblast Člověk a společnost, vzdělávací obor Výchova k občanství - Člověk ve společnosti. Základním cílem přibližně dvouhodinového programu je seznámit žáky s minulostí i s určitými specifiky našeho regionu prostřednictvím návštěvy stálých expozic v hlavní budově muzea (práce s Pracovními listy kocoura Švarce) a prostřednictvím komentované prohlídky historického jádra Mělníka. Program je možno uskutečnit po individuální domluvě s muzejní pedagožkou Jitkou Královou (315 630 925, kralova@muzeum-melnik.cz) nebo muzejním historikem Mgr. Lukášem Snopkem (315 630 926, snopek@muzeum-melnik.cz). Lze jej přizpůsobit konkrétním požadavkům pedagogů.
 
Orientační plán akcí a výstav na rok 2010-11 ke stažení - RTF.


Nabídka pracovních listů a dalších materiálů

Byl vydán Průvodce stálou expozicí v hlavní budově muzea, včetně soupisu exponátů. Tištěný sešit si lze zapůjčit v pokladně muzea při prohlídce, pro pedagogy škol je možná absenční výpůjčka.
Stáhnout si ho můžete zde: s obrazovou dokumentací PDF 857 kb
                                       pouze text RTF 112 kb

Pracovní listy kocoura Švarce do stálé expozice muzea, které pro Vás připravili studenti Soukromé obchodní akademie Neratovice - ve dvou verzích ke stažení zde:
1. stupeň bez pozadí ČB, 1. stupeň s pozadím B, 1. stupeň - odpovědi ODPOVĚDI    2. stupeň bez pozadí ČB, 2. stupeň s pozadím B, 2. stupeň - odpovědi ODPOVĚDI  Pracovní listy v tištěné verzi pro návštěvu muzea s Vašimi studenty rádi připravíme po předchozí domluvě na tel. 315 630 925, kralova@muzeum-melnik.cz.

Muzeum nabízí také řadu odborných publikací, videokazety nebo pexeso.

Nabídkový katalog pro školy 2015/16 ke stažení zde!