Navigace

Obsah

Dopravka včera a dnes

27. 9. - 28. 10. 2019

V mělnickém muzeu byl ve čtvrtek 26. 9. slavnostně zahájen další sociálně preventivní projekt pro školy a rodiny Dopravka včera a dnes. Jde o osmý počin dlouhodobé spolupráce Programu prevence kriminality Města Mělníka, Policie ČR, Městské policie Mělník a Regionálního muzea Mělník, který tentokráte zacílí na bezpečnost v dopravě. Volba tématu není náhodná. Počet nehod a úrazů v souvislosti s nerespektováním rizik v silničním provozu, v nichž figurují děti, hovoří jasně. Lektorský tým složený z místních profesionálních policistů, strážníků, preventistů a muzejní edukátorky se tedy chce zaměřit na prevenci nástrah v ulicích, na vozovkách, v městském i venkovském prostředí s využitím interakce, aktivizačních technik, hraného příběhu i prostředí se zajímavými exponáty ze současnosti i historie.

A to je další důvod výběru tématu. Na letošní rok připadají oslavy stého výročí vzniku Služby dopravní policie. Výstava, doprovázející projekt, připomene slovem a obrazem zrod této složky a její působnost především v první republice i s přesahem do současnosti. Návštěvníci se tak seznámí s četnickými silničními kontrolními stanicemi, způsoby měření rychlosti, podobami řidičských průkazů v toku času, či třeba změnami v protektorátu. Zajímavé jsou i mělnické perličky objevené v archivu. Chybět nebude dioráma z třicátých let s uniformovaným strážníkem, či to, které nás zavede do časů silničních kontrol zhruba před čtyřiceti lety. K vidění bude několik exponátů, které provázely dopravní službu konajícího muže zákona v minulosti (mj. regulka, starý přístroj na měření alkoholu v dechu a další technické pomůcky). Pro srovnání vývoje zde bude k nahlédnutí i výbava současná.

Dominantní částí projektu budou programy pro školy, přesněji pro děti z mateřských škol a ty od prvního do třetího ročníku základek, které ještě neabsolvovaly dopravní výchovu přímo v lavicích. Přihlášených více než šest stovek nejmenších frekventantů čekají modelové situace, nácvik simulace tísňového volání, bezpečnostní desatero, nácvik využívání ochranných pomůcek, správné přecházení. Dostatek prostoru bude i na využití interaktivních výukových prvků v herní zóně s dopravními značkami a kvízy.

Na přípravě a realizaci akce participovalo mnoho partnerů, vyjma výše uvedených k nim patří Muzeum Policie ČR, Státní okresní archiv Mělník, bývalí policisté – sběratelé a další podporovatelé.