Navigace

Obsah

Vítání ptačího zpěvu Mělník 2018

4. - 5. 5. 2018

I v letošním roce proběhlo mělnické Vítání ptačího zpěvu u Vltavy v Hoříně-Mrkvici jako dvoudenní akce s možností přespání v jarní přírodě. Celkem akci navštívilo 33 zájemců o přírodu, z toho bylo přibližně 18 dětí. Zhruba polovina účastníků přespala na místě a mohla si tak brzy ráno vychutnat odstupňovaný začátek zpěvu různých ptačích druhů. Jako první (nepočítáme-li slavíka, křepelku a puštíka, kteří se ozývali celou noc) začali zpívat ve 4 hod. kos černý a drozd zpěvný, které brzy následovala kukačka obecná, skřivan polní a strnad obecný. Po 5 hodině již zpívalo více než 20 druhů ptáků. Celkem jsme za dva dny zaznamenali 42 druhů. Při průběžné ukázce kroužkování ptáků se odchytilo přibližně 50 ptáků, mezi nejatraktivnější druhy, které si mohli účastníci prohlédnout z blízka, náležel ledňáček říční, žluva hajní, datel černý, dlask tlustozobý a krutihlav obecný.

Foto: Libor Praus, Petr Lumpe