Navigace

Obsah

Mělník na cestě k 28. říjnu 1918

30. 5. - 11. 11. 2018

Ve středu 30. května 2018 se na nároží mělnického náměstí Míru a Svatováclavské ulice uskutečnilo slavnostní otevření exteriérové výstavy „Mělník na cestě k 28. říjnu 1918“, která vzešla ze spolupráce Regionálního muzea Mělník, p. o. a Města Mělník za přispění Státního okresního archivu Mělník. Na 14 oboustranných panelech výstava připomíná základní národní i místní faktografii v širokém historickém kontextu (1848–1918) se zvláštním zaměřením na události roku (nejen podzimu) 1918. Připomíná také osobnosti regionálního, popř. celostátního významu tak či onak s Mělníkem spojené (J. K. Lobkowicz, V. Dyk, J. Fořt). V symbolické rovině je výstava věnována památce obětí 1. světové války – z tohoto důvodu potrvá až do Dne válečných veteránů (11. 11.) a některé její panely jsou doplněny emblémem válečných veteránů (květem vlčího máku).

Vernisáže se zúčastnil starosta města MVDr. Ctirad Mikeš, oba místostarostové, ředitelka Regionálního muzea PhDr. Miloslava Havlíčková, autor libreta, historik muzea Mgr. Lukáš Snopek a autorka nápaditého grafického řešení výstavy Jaroslava Drechslerová. Po organizačně technické stránce garantovala přípravu výstavy na slavnosti také přítomná Mgr. Zuzana Jansová, vedoucí odboru školství a kultury MěÚ Mělník. Doprovodný hudební program vernisáže zajistit místní pěvecký sbor Chrapot pod vedením sbormistryně Mgr. Marie Maříkové: v úvodu zazněly oblíbené lidové písně T. G. Masaryka a na závěr Dykova variace na českou lidovou píseň Kolíne, Kolíne (Dyk tuto svou „Písničku“ publikoval 30. 5. 1918; začíná slovy „Berlíne, Berlíne, na fádní rovině…“), dvě pro Mělník upravené sloky písně Kde domov můj? a čs. státní hymna.