Navigace

Obsah

Festival ptactva Mělník 2016

1. 10. 2016

Trasa mělnického Festivalu Ptactva 2016 vedla od muzea na náměstí Míru přes park Na Aušperku a hořínský park k Vltavě v Hoříně-Mrkvici, kde proběhla ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Celkem se ornitologické vycházky zúčastnilo 27 zájemců o přírodu, z toho 11 dětí. Účastníci pozorovali 27 druhů ptáků. Mezi nejzajímavější druhy patřil orel mořský a ledňáček říční. Při ukázce kroužkování byli odchyceni tři strakapoudi velcí, dva střízlíci obecní, dvě sýkory koňadry, dvě sýkory modřinky, jeden strnad obecný, brhlík lesní, pěnkava obecná a letošní pták roku – červenka obecná. Akci vedl Libor Praus z Regionálního muzea Mělník a Petr Lumpe ze Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj, s kroužkováním pomáhali Ivan Svoboda a Markéta Ticháčková.