Obsah

Setkání X

Setkání X

Setkání X - tentokrát s jubilanty našeho kraje 10.11. 2011

Hudebně- literární pásmo skupiny Hudba-Divadlo-Poezie při Spolku MOOS.

Tentokrát věnované Antonínu Dvořákovi, který slaví 170. výročí narození, Josefu Horovi - 120. výročí narození a Viktoru Dykovi - 80. výročí úmrtí.

V pásmu zazněly úryvky jejich děl.