Navigace

Obsah

Motivy (středo) českého venkova - Mělnicko

Motivy (středo) českého venkova - Mělnicko

Motivy (středo) českého venkova 15.7. - 14.8. 2011

Ladislav Hojný se narodil v Praze, vystudoval v letech 1963/1969 - Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, ateliér užité a propagační grafiky prof. A. Strnadla. Při studiu graficky upravuje UK, spolupracuje s Čs. televizí na písmových pracích.
     Od r. 1969/1989 - grafik, specialista v redakci Ahoje na sobotu, připravil řadu soutěží pro čtenáře, ilustruje, kreslí cestopisné dvoustrany.
     1989/1993 - “vystřídal“ několik redakcí „posametových“ časopisů
     1993/2004 - grafikem v redakci Veřejné správy. Oživuje soutěže pro malé i velké čtenáře, kreslí v obcích.
     Získal zvláštní cenu v soutěži ČSN za grafickou úpravu časopisů, byl odměněn za ilustrace, za grafické listy (k 100. výročí ND). Publikován v knížce Současná česká typografie (Odeon). Za 20 let práce v redakci Ahoje na sobotu mu byla udělena čestná medaile Jiřího Melantricha z Aventýnu. Externí grafická spolupráce s Gramorevue a Scénou (dříve) - nyní s Kurierem Praskim. V průběhu 10 let (1993-2002), kreslil drobné satirické kresby pro Playboy. Již několik let ilustruje úvodní slovo ve Slovenských Dotycích.
         Vlastně by název výstavy měl správně znít: Výlety do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje – 8. Mělnicko, ale.... jde o dvanáctiletý výstavní seriál, protože Středočeský kraj má 12 okresů, i když je dnes správně rozdělen „ na jiný způsob“, územní členění zůstalo.
               „V létě 2003 vznikaly na Příbramsku první kresby prvních výletů do malých a nejmenších obcí Středočeského kraje“ říká akademický malíř Ladislav Hojný a doplňuje informace k výstavě: „Ještě 7. Výlety si držely svůj tradiční instalační způsob – co pás kreseb (6x formát A3), to jedna obec. Nejlepší kresba byla navíc v klipu. Většinou se na výstavě sešlo 14 malých obcí s motivy mizejícího venkova“.
Ale čas běží, nápady přibývají a tak ak. malíř a grafik Ladislav Hojný uspořádal tentokrát výstavu podle jiného klíče. Její součástí – jako úplná novinka, je i hra o obrázky (21 obrázků ve třech řetězeních se řídí školáckou hrou, tedy pravidly tzv. slovního fotbalu.... Můžete vyhrát i tři kresby, jestliže správně vyplníte tiket. Prostě musíte obrázky správně pojmenovat. Hry jsou pokaždé jiné a tato má číslo 5).
Mantinely výstavního sálu se sice drží motivů malých a nejmenších obcí, ale právě jsou to motivy, které určují způsob instalace. Ten je jiný. Protože autor dospěl za ta léta ke 20 způsobům prezentace kreseb, snaží se v mělnické instalaci o větší pestrost, než byla při dosavadních výstavách, které se držely tradičního rytmu pásů kreseb a textů. Rozšířila se i tématická pestrost. např. klipy mají až 8 skic na dané téma (křížky, dvory, dveře, krmítka). Jsou zde tematické dvojice, trojice i čtveřice kreseb. Pásy zastupují spíše jednotlivé usedlosti (Skramouš, Hleďsebe). Nejvíce kreseb najdete na klipech barevných, které jsou jakousi koláží různých motivů a byly nakresleny v šestnácti obcích (Jestřebice, Stránka, Truskavna, Kanina, Mělnická Vrutice a další tradiční
i méně známá místa).