Navigace

Obsah

Víno a vinařství v českých zemích v 19. a 20. století

Víno a vinařství v českých zemích v 19. a 20. století

Konference Víno a vinařství v českých zemích v 19. a 20. století

 
Ve dnech 5. a 6. května 2010 se v Regionálním muzeu Mělník uskutečnila konference „Víno a vinařství v českých zemích v 19. a 20. století“. Dvoudenní setkání odborníků  navázalo na podobné věnované dějinám vinařství ve středověku a raném novověku, které proběhlo v mělnickém muzeu v dubnu 2008. Letošní jednání bylo co do počtu účastníků skromnější, ale díky přátelské atmosféře a kvalitě příspěvků úspěšné. Velmi uspokojivé je zvláště to, že se přítomní rádi a často zapojovali do diskusí. Na konferenci se sjeli odborníci z akademického prostředí, z muzeí, archivů i Národního památkového ústavu, a to jak Moravy, tak z Čech. Muzeum na její přípravě spolupracovalo rovněž se Státním okresním archivem Mělník a Cechem českých vinařů. Jednání bylo rozděleno do několika tematických bloků: Pěstování révy, Dějiny vinařství, Pohled etnografie, Vinařské sbírky v muzeích a Umění a literatura. Akci finančně podpořil Vinařský fond ČR.
Cenné historické příspěvky přednesli Mgr. Martin Krsek (Muzeum města Ústí nad Labem), Mgr. Daniela Linková (Oblastní muzeum Litoměřice), PhDr. Jiří Setinský (Muzeum Vyškovska – Muzeum Bučovice), Mgr. Dalibor Státník (Státní okresní archiv Mělník), Mgr. Miroslav Svoboda, Ph.D. (Státní okresní archiv Břeclav), Mgr. Kamila Svobodová (Národní zemědělské muzeum Praha, pobočka Valtice) a PhDr. Jana Vaněčková (Státní okresní archiv Kutná Hora). O tajné výrobě vína pro mešní liturgii v podmínkách komunistických věznic promluvil zástupce Konfederace politických vězňů ČR MUDr. Hugo Engelhart citující mj. příspěvek v 50. letech vězněného P. Bohumila Koláře, nyní spirituála kněžského semináře v Praze. Stranou nezůstala ani problematika praktického pěstitelství révy vinné – o aktuálních organoleptických defektech vína informovala Bc. Hana Líbalová z Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Etnografické referáty na konferenci přednesly PhDr. Alena Kalinová (Lidová keramika s vinařskými motivy) a její kolegyně z Moravského zemského muzea PhDr. Jarmila Pechová (Brněnské sídliště coby vinařská obec). Mgr. Jitka Matuszková, Ph.D. z brněnského pracoviště Národního památkového ústavu se zabývala proměnami vinařských sklepních areálů na Slovácku ve 20. století. Mgr. Veronika Schallenbergerová přítomné zevrubně seznámila se sbírkou muzea vinařství ve Valticích.
Přednesené příspěvky potvrdily v literatuře dosud známé odkazy na vývojové trendy vinařského odvětví po roce 1800. Konference současně ukázala, že v oblasti dějin českého vinařství zůstává řada témat nezpracovaná, takže potenciální badatelé zde mají širokou možnost k seberealizaci. Postmoderně orientovaný příspěvek Mgr. Dalibora Státníka navíc ukázal na jednu z cest, jak v tématu „dějiny vinařství v moderní době“ dospět po čase k zajímavé a funkční syntéze. Mělnické muzeum se přednesené referáty chystá uveřejnit ve formě sborníku. Sborník z předloňské konference vyšel pod názvem „Trpké býti zdá se?“ v říjnu 2009 a je dosud v distribuci.
 
Mgr. Lukáš Snopek
historik muzea