Navigace

Obsah

Mělnické školy prezentují environmentální výchovu v muzeu

Dvě základní školy na Mělnicku, Jungmannovy sady a Jindřicha Matiegky, směřují své edukační záměry také k environmentální výchově. V průběhu školního roku nejrůznějšími formami a metodami práce pomáhají svým žákům porozumět přírodě, aby v budoucnu uměli co nejlépe nakládat s přírodním i kulturním dědictvím. Garantem spolupráce v této oblasti je mj. i Regionální muzeum v Mělníku, které připravuje každoročně projekt EVVA nabízející vzdělávací program  environmentální povahy. Každý měsíc čeká děti minimálně jeden realizovaný ve škole, v muzeu, či v terénu. A právě v listopadu se ve vstupních prostorách muzea mohou návštěvníci seznámit s celoročními výstupy nejen z uvedeného projektu, ale z ostatních ekoaktivit školy, a to prostřednictvím výstavy Školy v terénu. Slovem a obrazem akce nabídne terénní programy, školy v přírodě, soutěže, nebo třeba postřehy z muzejních programů.  Výstava bude zahájena 3. listopadu a navštívit ji můžete do 22. listopadu.